O odseku SI

U poslednjih nekoliko dekada, većina disciplina računarske tehnike doživele su izuzetnu ekspanziju. Među ovim disciplinama najveći rast imaju one koje se bave projektovanjem i implementacijom softvera, kao i one vezane za teorijski tretman formalizma i apstrakcija u domenu softverskih tehnika. Prateći ove trendove, Elektrotehnički fakultet je 2004. godine osnovao novi Odsek za softversko inženjerstvo. Pri formiranju programa za ovaj odsek uzete su u obzir preporuke najvećih svetskih strukovnih organizacija iz ove oblasti IEEE Computer Society i ACM.

Projektovanje softvera i programiranje su pre svega praktične discipline, pa rad u manjim grupama uz direktnu primenu usvojenog znanja na računaru, svakako predstavlja neophodan preduslov za dobre rezultate; tako se predavanja na SI odvijaju u grupama do 50 studenata, a vežbe u grupama do 30, po principu jedan student-jedan računar.

Predavači računarskih predmeta na ETF-u imaju veliko i pozitivno iskustvo u pripremi edukativnih materijala, vežbi, zadataka i specijalizovanih softverskih alata za učenje, što garantuje kvalitetan i originalan pristup nastavnom procesu. Ekskluzivnost studiranja u manjim grupama i savremeno opremljenim učionicama, u kombinaciji sa privilegijom pripadanja velikoj i uglednoj grupaciji studenata elektrotehnike, predstavlja najbolji mogući preduslov i garanciju za kreativan rad i uspešno studiranje.

Odsek je do 2010. godine bio u potpunosti samofinansirajući, ali je uprava Fakulteta ostala verna principu da najbolje studente treba podržati i motivisati, pa je u prethodnim generacijama prvih deset kandidata sa rang liste za upis oslobodila plaćanja školarine. Od 2010/2011. školske godine na Odseku je uvedeno 10 budžetskih mesta, čime su prava ovih studenata izjednačena sa onima koje imaju studenti drugih odseka na ETF-u. Osim toga, za određeni broj odličnih studenata stipendije su do sada obezbeđivali naši donatori, pa je i za ove studente studiranje bilo besplatno.

Uvažavajući procene o rastućoj potražnji za softverskim inženjerima u Srbiji i svetu, a po odluci Senata Univerziteta u Beogradu i odobrenju Komisije za akreditaciju i procenu kvaliteta, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Odseku za softversko inženjerstvo će se školske 2013/2014. po prvi put upisati 100 studenata, od toga 20 studenata na budžetu i 80 samofinansirajućih studenata. Nadamo se da će ugledne računarske firme i ubuduće nastaviti stipendiranje naših studenata i druge oblike saradnje sa Odsekom za softversko inženjerstvo. 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u oktobru 2017. godine dodelilo Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu jedan sprat u zgradi "Lola" korporacije i dve nove učionice za 180 i 60 studenata, čime je država pokazala da želi da ulaže u IT sektor. ETF je istovremeno odlučio da u školsku 2017/2018. godinu na studijski program Softversko inženjerstvo upiše 180 studenata, od toga 30 na budžetu i 150 samofinansirajućih studenata. 

Na odseku je značajno smanjen segment programa koji se odnosi na klasičnu elektrotehniku, ali se uskostručni predmeti slušaju već od drugog semestra. Veoma dobra strana OSI je i veliki broj izbornih predmeta. Zbog izuzetne saradnje matične Katedre za računarsku tehniku i informatiku sa drugim katedrama, studenti našeg odseka mogu kao izborne predmete da biraju i pojedine predmete sa drugih odseka, kao što su predmeti Neuralne mreže, Osnove telekomunikacija, Multimedijalni sistemi, i drugi.