Nastava na odseku za softversko inženjerstvo

Od 2003. godine otpočela je reforma nastave na ETF-u, sa ciljem da se studije učine modernijim i dinamičnijim, a studiranje efikasnijim. Inspirisani Bolonjskom deklaracijom, nastalom u leto 1999. godine radi harmonizacije univerzitetske nastave u Evropi, profesori ovog fakulteta odlučili su da u reformi studija primene temeljne principe ovog dokumenta, ne čekajući donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, koji bi ih na to obavezao.

korakispred

Tako je Elektrotehnički fakultet dočekao donošenje Zakona potpuno spreman, sa dvogodišnjim iskustvom u sprovođenju nastave na jedan nov način. Većina predmeta postala je jednosemestralna sa ukupno pet časova nedeljno po predmetu, koji uključuju predavanja, vežbanja na tabli i praktičan rad u formi laboratorijskih vežbi, domaćih zadataka i projekata, a uvedeni su i izborni predmeti i praktikumi. Pri upisu jedino studenti Odseka za softversko inženjerstvo (SI) biraju svoj odsek u prvoj godini. Studenti ostalih odseka će moći da nastave studije računarstva tek od druge godine studija, po programu koji i dalje sadrži značajan broj predmeta iz klasične elektrotehnike, elektronike, telekomunikacija i ostalih disciplina, koje ne pripadaju računarskoj tehnici u užem smislu.

U okviru odseka za softversko inženjerstvo predmeti iz klasične elektrotehnike svedeni su na neophodni minimum i dovedeni u funkciju osnovne struke - softverskog inženjerstva. Program obuhvata većinu predmeta koji se nalaze u programu reformisanog Odseka za računarsku tehniku i informatiku i koji se oslanjaju na proveren nastavni kadar i dugogodišnje iskustvo u negovanju odgovarajućih naučnih disciplina na ETF-u. Neki predmeti koji do sada nisu predavani na Fakultetu, a nalaze se u preporukama najvećih svetskih strukovnih organizacija IEEE Computer Society i ACM za formiranje programa nastave računarskih profila i predaju se na vodećim svetskim univerzitetima uvršćeni su u program Odseka za softversko inženjerstvo.

Osim osnovnih studija (bachelor) koje na OSI traju četiri godine, po bolonjskim principima postoje još jednogodišnje diplomske (master) studije i doktorske studije u trajanju od tri godine.

Prema novom Zakonu, studenti po završetku studija pored diplome na srpskom jeziku, dobijaju i diplomu na engleskom jeziku, kao i dodatak diplome (diploma supplement), što olakšava priznavanje naših titula svuda u svetu.