Okruženje

Da bi bile svrsishodne i efikasne, studije računarstva zahtevaju kvalitetnu materijalnu bazu. Projektovanje softvera i programiranje su pre svega praktične discipline, pa rad u manjim grupama, uz direktnu primenu usvojenog znanja na računaru, svakako predstavlja neophodan preduslov za dobre rezultate. Na Odseku za softversko inženjerstvo predavanja će se odvijati u grupama do 50 studenata, a vežbe u računarskim učionicama u grupama do 30 studenata, po principu jedan student - jedan računar. Za sva predavanja koristi se projektor i unapred pripremljene prezentacije, koje će biti stavljene na raspolaganje studentima.