Nastavnici

Nastavu na Odseku za softversko inženjerstvo drže nastavnici i saradnici Katedre za računarsku tehniku i informatiku, ali i sa drugih katedri. Garanciju da se nastava na SI izvodi na visokom profesionalnom nivou predstavlja dugogodišnji rad ovih nastavnika:

 

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

 

Prof. dr Zoran Jovanović, redovni profesor

predmeti: Konkurentno i distribuirano programiranje, Zaštita podataka, Paralelni računarski sistemi

kabinet: RCUB e-mail: zoran@rcub.bg.ac.rs

Prof. dr Veljko Milutinović, redovni profesor

predmeti: Upravljanje softverskim projektima, Mikroprocesorski sistemi, Računarski VLSI sistemi

kabinet: 26a, Paviljon "Rašović"  e-mail: vm@etf.bg.ac.rs

Prof. dr Miroslav Bojović, vanredni profesor

Predmeti: Baze podataka 1, Baze podataka 2

kabinet: 23, Paviljon "Rašović" e-mail: mbojovic@etf.bg.ac.rs

Prof. dr Dragan Milićev, redovni profesor

predmeti: Operativni sistemi 1, Operativni sistemi 2, Programiranje u realnom vremenu

kabinet: 24, Paviljon "Rašović" e-mail: dmilicev@etf.bg.ac.rs

Prof. dr Boško Nikolić, vanredni profesor

predmeti: Praktikum iz korišćenja računara, Veb dizajn, Ekspertski sistemi, Programiranje Internet aplikacija

kabinet: 37 e-mail: nbosko@etf.bg.ac.rs 

Prof. dr Jelica Protić, vanredni profesor

predmeti: Programiranje 1, Programiranje 2, Performanse računarskih sistema

kabinet: 18 e-mail: jeca@sezampro.rs

Prof. dr Igor Tartalja, vanredni profesor

predmeti: Objektno orijentisano programiranje 1, Objektno orijentisano programiranje 2, Projektovanje softvera, Računarska grafika

kabinet: 18 e-mail: tartalja@rcub.bg.ac.rs 

Prof. dr Milo Tomašević, redovni profesor

predmeti: Programiranje 1, Programiranje 2, Algoritmi i strukture podataka 1, Algoritmi i strukture podataka 2, Multiprocesorski sistemi

kabinet: 37 e-mail: mvt@etf.bg.ac.rs

Prof. dr Dragan Bojić, vanredni profesor

predmeti: Testiranje softvera, Principi softverskog inženjerstva, Sistemski softver, Programski prevodioci 1, Programski prevodioci 2

kabinet: 23, Paviljon "Rašović" e-mail: bojic@etf.bg.ac.rs

Doc. dr Miloš Cvetanović, docent

predmeti: Baze podataka 2, Informacioni sistemi 1, Informacioni sistemi 2, Softverski alati baza podataka (vežbe), Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije, Infrastruktura za elektronsko poslovanje

Doc. dr Đorđe Đurđević, docent

predmeti: Algoritmi i strukture podataka 1, Algoritmi i strukture podataka 2, Objektno orijentisano programiranje 1, Objektno orijentisano programiranje 2, Računarska grafika 1

kabinet: 36 e-mail: zorz@etf.bg.ac.rs

kabinet: 36 e-mail: cmilos@etf.bg.ac.rs 

Doc. dr Slavko Gajin, docent

predmet: Računarske mreže 1, Projektovanje računarskih mreža

e-mail: slavko.gajin@rcub.bg.ac.rs

Doc. dr Zaharije Radivojević, docent

predmeti: Konkurentno i distribuirano programiranje (vežbe), Praktikum iz osnova računarske tehnike, Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije, Arhitektura i organizacija računara 2

kabinet: 37 e-mail: zaki@etf.bg.ac.rs 

Doc. dr Pavle Vuletić, docent

predmet: Računarske mreže 2

e-mail: pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs 

As. MSc Dražen Drašković, asistent

predmeti: Osnovi računarske tehnike 1, Praktikum iz osnova računarske tehnike, Principi softverskog inženjerstva, Testiranje softvera, Upravljanje softverskim projektima, Računarske mreže, Računarske osnove Interneta

kabinet: 37 e-mail: drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs

Doc. dr Bojan Furlan, docent

predmeti: Operativni sistemi 1, Operativni sistemi 2, Programiranje u realnom vremenu

kabinet: 37 e-mail: bojan.furlan@etf.bg.ac.rs

As. MSc Nemanja Kojić, asistent

predmeti: Programiranje 1, Programiranje 2, Infrastruktura za elektronsko poslovanje, Programski prevodioci 1, Performanse računarskih sistema

kabinet: 37 e-mail: nemanja.kojic@etf.bg.ac.rs 

As. MSc Marko Mišić, asistent

predmeti: Programiranje 2, Praktikum iz programiranja 1, Praktikum iz programiranja 2, Praktikum iz poslovne komunikacije, Multiprocesorski sistemi

kabinet: 37 e-mail: marko.misic@etf.bg.ac.rs 

Doc. dr Žarko Stanisaljević, docent

predmeti: Osnovi računarske tehnike 1, Praktikum iz osnova računarske tehnike, Arhitektura i organizacija računara 1, Zaštita podataka

kabinet: 37 e-mail: zarko.stanisavljevic@etf.bg.ac.rs

As. dr Saša Stojanović, asistent

predmeti: Sistemski softver, Mikroprocesorski sistemi

kabinet: 36 e-mail: stojsasa@etf.bg.ac.rs

As. dr Marija Punt, asistent

predmeti: Osnovi računarske tehnike 1, Osnovi računarske tehnike 2, Arhitektura računara, Veb dizajn

kabinet: 37 e-mail: maki@etf.bg.ac.rs

As. MSc Živojin Šuštran, asistent

predmeti: Programiranje 1, Praktikum iz programiranja 1, Programiranje 2, Praktikum iz programiranja 2, Operativni sistemi 1, Praktikum iz operativnih sistema, Računarski VLSI sistemi

kabinet: 36 e-mail: zika@etf.bg.ac.rs 

dipl. inž. Nevena Miletić, saradnik u nastavi

predmeti: Praktikum iz osnova računarske tehnike, Osnovi računarske tehnike 2, Arhitektura računara, Paralelni računarski sistemi, Arhitektura i organizacija računara 2

kabinet: 18 e-mail: nevena.miletic@etf.bg.ac.rs 

mr Nenad Korolija, viši laboratorijski inženjer

kabinet: 26, Paviljon "Rašović" (8:00-16:00) e-mail: nenadko@etf.bg.ac.rs

 

Katedra za primenjenu matematiku

 

Prof. dr Nenad Cakić, redovni profesor

predmeti: Matematika 1, Matematika 2

kabinet: 107 e-mail: cakic@etf.bg.ac.rs

Prof. dr Milan Merkle, redovni profesor

predmet: Verovatnoća i statistika

kabinet: 107 e-mail: emerkle@etf.bg.ac.rs

Prof. dr Siniša Ješić, vanredni profesor

predmeti: Numerička analiza i diskretna matematika

kabinet: 98 e-mail: jesha@eunet.rs

Prof. dr Branko Malešević, vanredni profesor

predmeti: Numerička analiza i diskretna matematika

kabinet: 25 e-mail: malesevic@etf.bg.ac.rs

Prof. dr Tatjana Lutovac, vanredni profesor

predmeti: Matematika 1, Matematika 2

kabinet: 99 e-mail: tlutovac@etf.bg.ac.rs 

Prof. dr Marija Rašajski, vanredni profesor

predmeti: Matematika 1, Matematika 2

kabinet: 99 e-mail: rasajski@etf.bg.ac.rs 

Doc. dr Nataša Babačev, docent

predmeti: Numerička analiza i diskretna matematika

kabinet: 25 e-mail: natasa@etf.bg.ac.rs

Doc. dr Ivana Jovović, docent

predmeti: Matematika 1, Matematika 2

kabinet: 99 e-mail: ivana.jovovic@etf.bg.ac.rs

Doc. dr Tamara Koledin, docent

predmeti: Matematika 1, Matematika 2

kabinet: 99 e-mail: tamara.koledin@etf.bg.ac.rs

dipl. matematičar Bojana Mihailović, asistent

predmeti: Matematika 1, Matematika 2, Praktikum iz matematike 1, Praktikum iz matematike 2, Verovatnoća i statistika

kabinet: 99 e-mail: mihailovicb@etf.bg.ac.rs

 

Katedre za mikroelektroniku i tehničku fiziku

 

Prof. dr Predrag Marinković, redovni profesor

predmeti: Fizika

kabinet: 82 e-mail: marinkovic@etf.bg.ac.rs

Doc. dr Peđa Mihailović, docent

predmeti: Fizika

kabinet: Paviljon 1, soba 3 e-mail: pedja@etf.bg.ac.rs

As. mr Marko Barjaktarević, asistent

predmeti: Fizika

kabinet: Paviljon za fiziku, soba 5 e-mail: mbarjaktarevic@etf.bg.ac.rs

As. mr Jasna Crnjanski, asistent

predmeti: Fizika

kabinet: laboratorijski paviljon, soba 8 e-mail: jasna.crnjanski@etf.bg.ac.rs

As. dr Jovana Petrović, asistent

predmeti: Fizika

kabinet: 104 e-mail: jovana@etf.bg.ac.rs

 

Katedra za elektroniku

 

Doc. dr Milan Ponjavić, docent

predmeti: Osnovi elektronike

kabinet: 55 e-mail: milan@el.etf.bg.ac.rs

As. mr Goran Savić, asistent

predmeti: Osnovi elektronike

kabinet: 102c e-mail: savic@el.etf.bg.ac.rs

 

Katedra za signale i sisteme

Prof. dr Željko Đurović, redovni profesor

predmeti: Signali i sistemi

kabinet: 72 e-mail: zdjurovic@etf.rs

Doc. dr Goran Kvaščev, docent

predmeti: Neuralne mreže

kabinet: RC, kancelarija 7 e-mail: kvascev@etf.bg.ac.rs 

Doc. dr Aleksandar Rakić, docent

predmeti: Neuralne mreže

kabinet: 72 e-mail: rakic@etf.bg.ac.rs

As. MSc Aleksandra Marjanović, asistent

predmeti: Signali i sistemi

kabinet: 72 e-mail: amarjanovic@etf.bg.ac.rs 

Katedra za telekomunikacije

Doc. dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor

predmeti: Principi modernih telekomunikacija

kabinet: Paviljon 2 e-mail: predrag.ivanis@etf.bg.ac.rs

As. mr Vesna Blagojević, asistent

predmeti: Principi modernih telekomunikacija

kabinet: 109 e-mail: vesna.golubovic@etf.bg.ac.rs

 

Katedra za opšte obrazovanje

 

dr Miloš Đurić, predavač engleskog jezika i engleske književnosti

predmeti: Engleski jezik - niži kurs, Engleski jezik - viši kurs

kabinet: 25a e-mail: djuric@etf.bg.ac.rs

dr Darko Nadić, honorarni docent, Fakultet političkih nauka

predmeti: Sociologija, Uvod u menadžment

kabinet: 25a e-mail: nadic@sezampro.rs