Upis na osnovne studije SI

Ako želite da studirate po novom, reformisanom sistemu i steknete veliko znanje iz oblasti projektovanja softvera, informacionih sistema, arhitekture i organizacije računara, računarskih mreža i Interneta, koje će Vam nesebično prenositi naši najveći stručnjaci, onda je Odsek za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu pravo mesto za Vas. U nastavku možete saznati neke informacije o upisu na SI.

Ko sve može da upiše Odsek za softversko inženjerstvo?

Za upis u prvu godinu osnovnih studija Odseka za SI mogu da konkurišu svi koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu, bilo kog obrazovnog profila. Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu, moraju da imaju rešenje o nostrifikaciji diplome.

Kada se vrši prijavljivanje?

Prvi upisni rok na Odseku za SI se vrši po objavljivanju Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije, i obično počinje u trećoj dekadi juna. U slučaju da ostane nepopunjenih mesta, organizuje se i drugi upisni rok po istom principu, početkom septembra.

Koliko studenata se prima na prvu godinu osnovnih studija Odseka za SI?

Broj slobodnih mesta određuje Ministarstvo prosvete na predlog organa Fakulteta, za svaki konkurs pojedinačno. Za 2013/2014. školsku godinu kvota iznosi 20 budžetskih i 80 samofinansirajućih mesta.

Koja je procedura upisa?

Na početku upisnog roka se vrši konkurisanje i podnošenje potrebnih dokumenata, prema definisanoj proceduri koja se objavljuje u Informatoru ETF-a za dati upis. Predaja dokumenata traje dva do tri dana. Nekoliko dana posle predaje dokumenata, svi kandidati za upis na SI moraju polagati prijemni ispit iz matematike, izuzev ukoliko na osnovu nagrada sa republičkih i međunarodnih takmičenja iz matematike ili informatike nisu oslobođeni polaganja istog. Prijemni ispit se održava istovremeno za sve studente, obično krajem juna. Po objavljivanju rezultata ispita, kreiraju se rang liste po kojima se vrši upis zainteresovanih kandidata. Ocene iz srednje škole nose 40%, a rezultat sa prijemnog ispita 60% u konačnom broju bodova za rangiranje.

Prijemni ispit

Za upis na Odsek za softversko inženjerstvo, svi kandidati moraju da polažu prijemni ispit iz matematike. Ispit je zasnovan na pitanjima sa ponuđenim odgovorima i održava se u zgradi Elektrotehničkog fakulteta i ostalih obližnjih tehničkih fakulteta. Kandidat je oslobođen prijemnog ispita i smatra se da je položio sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz matematike ili informatike u trećem ili četvrtom razredu srednje škole.

Sve informacije o toku prijemnog ispita na ETF-u i rang liste se objavljuju na Internetu na adresi: http://prijemni.etf.rs

Napomena: Informacije objavljene na sajtu ETF-a vezane za prijemni ispit imaju prednost nad informacijama objavljenim na ovom mestu. Ovde objavljene informacije su samo okvirne.