Prijemni ispit 2014

Najvažniji datumi

-prijavljivanje kandidata (podnošenje dokumenata) BIĆE USKORO OBJAVLJENO!

-prijemni ispit iz matematike BIĆE USKORO OBJAVLJENO!

-upis BIĆE USKORO OBJAVLJENO!

Detalji oko prijavljivanja, polaganja prijemnog i upisa nalaze se u Informatoru, koji se može nabaviti na Elektrotehničkom fakultetu.

Detaljnije informacije o prijemnom ispitu možete pogledati na web strani prijemnog ispita na Elektrotehničkom fakultetu: prijemni.etf.rs


Stari prijemni ispiti

Prijemni ispit iz matematike 2004

Prijemni ispit iz matematike 2005

Prijemni ispit iz matematike 2006

Prijemni ispit iz matematike 2007

Prijemni ispit iz matematike 2008

Prijemni ispit iz matematike 2009