Vodič za brucoše

Da li je obavezno prisustvo na predavanjima i vežbama na Odseku SI?

 • Kao i na celom ETF-u, pohađanje predavanja i računskih vežbi nije obavezno, ali se uspešno može studirati jedino ako se nastava redovno prati. Samo praćenjem nastave i sistematičnim radom, možete da savladate gradivo i obezbedite davanje godine za godinom, neprenošenje ispita u sledeću godinu ili možda duge letnje raspuste, poput onih srednjoškolskih.

Da li su obavezne laboratorijske vežbe na Odseku SI?

 • Za razliku od predavanja i računskih vežbi, laboratorijskim vežbama je potrebno prisustvovati, a za njih se treba i dobro pripremiti. One obično počinju nakon nekoliko nedelja od početka semestra i prate gradivo predmeta. Boduju se i učestvuju sa određenim procentom u konačnoj oceni, ravnopravno sa poenima na kolokvijumu/ispitu. Laboratorijske vežbe pomažu u savladavanju gradiva i u lakšem polaganju ispita.

Šta su praktikumi?

 • Praktikumi su manji predmeti koji nose samo 2 ili 3 kredita (tzv. ESPB). Postoje samo na prvoj godini Odseka SI i mnogo znače kao pomoć za polaganje drugih predmeta, na primer programiranja ili matematike. Veoma su korisni praktikumi iz računarskih predmeta, jer kao što sama reč kaže, na njima se prikazuje samo praktično znanje. Određeni deo poena se osvaja tokom semestra u nekoliko termina vežbi u laboratoriji, a deo na završnom ispitu koji se takođe radi za računarom.

Šta su studentski servisi?

 • To su usluge ETF-ovog informacionog sistema namenjene studentima. Dostupne su na adresi https://student.etf.rs. Svaki student na osnovu broja indeksa i svoje šifre može da pristupi studentskim servisima i vidi raspored nastave, prijavi ispit, prijavi izborni predmet, vidi svoje ocene... (Samo kao podatak da iznesemo to da se ispiti na ETF-u prijavljuju preko računara još od davne 1989. godine) Brucoši će na početku školske godine dobiti svoje šifre za studentske servise.

Da li se kolokvijumi na Odseku SI prijavljuju?

 • Kolokvijumi se na Odseku SI ne prijavljuju, izuzev na nekoliko predmeta, za koje vam nastavnici naglase, radi formiranja spiskova i obezbeđivanja dovoljnog broja sala za polaganje.

Kako se prijavljuju ispiti na Odseku SI?

 • Ispiti se na Odseku za SI prijavljuju preko studentskih servisa, a u terminima koji su predviđeni za to, nekoliko nedelja pre početka ispitnog roka. Ako ne prijavite u tom terminu ispit, morate da platite kašnjenje prijave ispita prema važećem fakultetskom cenovniku.

Kako se odjavljuju ispiti na Odseku SI?

 • Ako ste greškom prijavili ispit ili ako niste stigli da ga spremite, ispit je moguće odjaviti u studentskoj službi (šalter 2), ali isključivo 10-ak dana pre ispita, odnosno pre štampanja i oglašavanja spiskova prijavljenih.

Ako je predmet već položen pre roka, da li ima potrebe da se prijavljuje?

 • Da, i predmeti koji su položeni u predroku, ili su već položeni kroz domaće zadatke (praktikumi) ili kolokvijume, moraju da se prijave za sledeći ispitni rok, da bi ocena bila uneta u informacioni sistem.

Koliko ispita mogu da polažem po roku?

 • Nema ograničenja koliko ispita može da se polaže u roku. Možete da polažete sve odslušane predmete i to u bilo kom od šest redovnih i ravnopravnih rokova - januar, februar, jun, jul, septembar, oktobar.

Koliko puta mogu da polažem ispit?

 • Nema ograničenja što se tiče broja izlazaka na ispit, mada se izlasci na ispit nakon određenog broja naplaćuju po cenovniku Fakuteta. Taj granični broj određuju Zakon i pravila Fakulteta.

Šta treba da ponesem na polaganje kolokvijuma/ispita?

 • Indeks i lična karta su obavezni dokumenti za Vašu identifikaciju od strane dežurnog na ispitu. Ponesite dve hemijske olovke (za svaki slucaj!) i fakultetsku vežbanku u kojima se ispiti rade, a koju možete kupiti u skriptarnici ili kod prodavca u hodniku fakulteta.

 • Vežbanke kupite na vreme, jer su često polaganja ispita vikendom, kada niste u mogućnosti da kupite fakultetsku vežbanku.

Gde se polažu kolokvijumi/ispiti?

 • Osim pojedinih praktikuma koji se polažu u laboratorijama (u glavnoj zgradi i laboratorijskom bloku - Paviljonu "Ivan i Jelena Rašović"), kolokvijumi i ispiti se polažu u učionicama ETF-a ili okolnih fakulteta. Na ETF-u se polaže u prizemlju - amfiteatri 56 i 65, sale 55, 57, 59, 61, 62, 70 i na 3. spratu sale 308, 309, 310, 311, 312, 313. Zbog prezauzetih sala, polagaćete i u zgradi Tehničkog fakulteta na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu, ali i na okolnim fakuletima - na Mašinskom fakultetu (u velikom amfiteatru VMA i amfiteatrima M208 i M216) ili na Tehnološko-metalurškom fakultetu (TMA=mali amfiteatar, TSA=srednji amfiteatar, TVA=veliki amfiteatar).


Izborni predmeti


Kako se biraju izborni predmeti?

 • Izborni predmeti se biraju na početku svakog semestra preko studentskih servisa (opcija „Izborni predmeti“). Da bi se izborni predmet držao, mora da ga prijavi određen broj studenata prema pravilniku za Odseka za SI. Predmet koji izabere manji broj studenata od minimuma se ne drži, a oni studenti koji su birali baš taj predmet, moraju da se rasporede na drugi.

Da li mogu da promenim jednom odabrani izborni predmet?

 • Najčešće je za promenu izbornog predmeta dovoljno podneti molbu i ona će biti odobrena, pod uslovom da uslovi za to postoje. Na primer, ako bi se promenom izbornog predmeta broj studenata koji pohađa predmet spustio ispod propisane granice, promena neće biti odobrena. Ako ste se pokajali oko izbora nekog predmeta, promenite ga odmah, jer će Vam kasnije biti mnogo teže.


Materijali i literatura


Da li ću dobiti materijale koji predaju predmetni nastavnici?

 • Po Pravilniku Odseka za SI, predmetni nastavnik je dužan da materijale u štampanom obliku donese najkasnije na čas na kome predaje. Na sajtu će biti i materijali u elektronskom obliku. Ipak, to nije razlog da se ne prati nastava, jer pažljivim praćenjem časova možete da naučite kompletno gradivo za ispit.

Koje knjige da kupim?

 • Nemojte da se zalećete da kupujete sve knjige, već sačekajte da Vas o tome informišu predmetni nastavnici. Ili se raspitajte kod starijih studenata. Knjige možete kupiti u skriptarnici, a nešto starija izdanja, koja se više ne štampaju, u nekoj od obližnjih fotokopirnica.

ETF campuses