Pripremna nastava

Kandidati za upis na SI, mogu da pohađaju pripremnu nastavu iz matematike za spremanje prijemnog ispita za upis. Pripremna nastava obično traje u periodu početak novembra - početak juna. Nastava se drži isključivo subotom ili nedeljom, osim za vreme državnih i verskih praznika. Nastava se održava u salama Elektrotehničkog fakulteta.

Nastavu drže profesori i asistenti Elektrotehničkog fakulteta sa katedre za primenjenu matematiku i to u grupama od po 20 polaznika. U toku kursa slušaoci na početku imaju probni test, predviđeni su i domaći zadaci i zadaci za samostalan rad, a na kraju kursa završni test. Polaznici dobijaju fotokopirane materijale za samostalan rad kod kuće.

Program pripremne nastave iz matematike 

(fond časova je 60 tj. 30 dvočasa)

 1. Ulazni test

 2. Funkcije, osnovne osobine nejednakosti

 3. Izrazi i osnovne formule

 4. Kvadratne jednačine i nejednačine

 5. Iracionalne jednačine i nejednačine

 6. Eksponencijalna funkcija, jednačine i nejednačine

 7. Logaritamska funkcija, jednačine i nejednačine

 8. Trigonometrija

 9. Kompleksni brojevi

 10. Binomna formula

 11. Progresije

 12. Kombinatorika

 13. Planimetrija

 14. Stereometrija

 15. Analitička geometrija

 16. Izvodi i ekstremumi

 17. Integrali

 18. Završni test

Kao dopuna pripremnoj nastavi, možete koristiti sledeće zbirke:

 • Grupa autora, Zbirka zadataka i testova iz matematike za pripremanje prijemnog ispita za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete, izdanje Zavoda za udžbenike, može se kupiti u knjižari Zavoda na Obilićevom vencu

 • Dobrilo Đ. Tošić i dipl. ing. Nina Stanković, Testovi iz matematike, knjiga se može nabaviti u skriptarnici ETF-a

Više informacija o ceni kurseva i prijavljivanju možete dobiti:

-na web strani Elektrotehničkog fakulteta (eksterni link: http://www.etf.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=60)

-na tabli za obaveštavanje o pripremnoj nastavi (pored skriptarnice fakulteta)

-preko telefona + 381 (0)11 3218 321 i + 381 (0)11 3218 323 (kontakt: Danka Despotović) i + 381 (0)11 3218 354 (Skriptarnica ETF-a)