Pripremna nastava

Kandidati za upis na SI, mogu da pohađaju pripremnu nastavu iz matematike za spremanje prijemnog ispita za upis. Pripremna nastava obično traje u periodu početak novembra - početak juna. Nastava se drži isključivo subotom ili nedeljom, osim za vreme državnih i verskih praznika. Nastava se održava u salama Elektrotehničkog fakulteta.

Nastavu drže profesori i asistenti Elektrotehničkog fakulteta sa katedre za primenjenu matematiku i to u grupama od po 20 polaznika. U toku kursa slušaoci na početku imaju probni test, predviđeni su i domaći zadaci i zadaci za samostalan rad, a na kraju kursa završni test. Polaznici dobijaju fotokopirane materijale za samostalan rad kod kuće.

Program pripremne nastave iz matematike 

(fond časova je 72 tj. 36 dvočasa)

 1. Ulazni test

 2. Izrazi i osnovne formule

 3. Linearne jednačine i nejednačine
 4. Kvadratne jednačine i nejednačine

 5. Iracionalne jednačine i nejednačine

 6. Eksponencijalna funkcija, jednačine i nejednačine

 7. Logaritamska funkcija, jednačine i nejednačine

 8. Trigonometrija

 9. Kompleksni brojevi

 10. Nizovi
 11. Granične vrednosti nizova i funkcija

 12. Planimetrija

 13. Stereometrija

 14. Analitička geometrija

 15. Granične vrednosti nizova i funkcija
 16. Izvodi i ekstremumi

 17. Binomna formula
 18. Kombinatorika

 19. Završni test

Kao dopuna pripremnoj nastavi, možete koristiti sledeće zbirke:

 • Mirko Jovanović, Metodička zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita iz matematike sa rešenjima i pregledom teorija za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete, knjiga se može nabaviti u skriptarnici ETF-a

 • Dobrilo Đ. Tošić i dipl. ing. Nina Stanković, Testovi iz matematike, knjiga se može nabaviti u skriptarnici ETF-a

Više informacija o ceni kurseva i prijavljivanju možete dobiti na veb strani Elektrotehničkog fakulteta (eksterni link: https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/pripremna-nastava).