SI laboratorije

Laboratorije Odseka za softversko inženjerstvo su mesto gde budući diplomirani inženjeri pišu prve programe na fakultetu, brane domaće zadatke i projekte, rade laboratorijske vežbe.

SI laboratorija

Pošto je savladavanje praktičnih znanja izuzetno važno za buduće elektroinženjere, fakultet je odlučio da proširi nastavni i laboratorijski prostor. Tako je krajem 2005. godine zahvaljujući novčanoj donaciji dipl. ing. Ivana Rašovića, bivšeg studenta ovog fakulteta, otvoren novi laboratorijski blok, koji će i studentima softverskog inženjerstva olakšati praktičan rad tokom studija. Studenti SI u novom Paviljonu „Rašović“ imaju na raspolaganju dve savremeno opremljene laboratorije Katedre za računarsku tehniku i informatiku sa po 30 i 40 računara. Postoje specijalizovane laboratorije za arhitekturu računara, informacione sisteme i računarske mreže. U planu je otvaranje nove laboratorije za računarsku grafiku, koju će opremiti kompanija "Nordeus" iz Beograda.

SI laboratorije su nastale sa željom da se svi sadašnji i budući studenti SI ovde osećaju kao u svojoj kući i da im studiranje bude pravo zadovoljstvo.