Računski centar

Računski centar je osnovan početkom 1968. godine kada su se studenti ETF-a okupili u amfiteatru 65 rešeni da iz osnova menjaju svet. Studenti su shvatili da dolazi „računarsko vreme”, a u tome su imali podršku najstarijih profesora Branka Rakovića i Dragoslava Mitrinovića, koji su izvršili pritisak na tadašnje fakultetske vlasti da se otpočne sa kompjuterizacijom. To je bio prvi računarski centar na ovim prostorima.

Prvi digitalni računar koji je instaliran bio je IBM 1130, za ono vreme moćna mašina sa celih 16 K memorijskih reči (32 KB), izmenjivim diskom od 1 MB, čitačem i bušačem kartica, crtačem i štampačem koji je štampao 80 do 110 redova u minutu. Ne samo da je računar bio moćan, on je bio i brz - operacija sabiranja u kliznom zarezu trajala je samo 460 mikrosekundi.

Početkom devedesetih godina RC ETF je imao takvu reputaciju da je brinuo o serveru Univerzitetske biblioteke (UBBG) koji je prvi email server kod nas.

Jedan od važnijih projekata RC ETF bio je dizajn i realizacija Računskog centra Beogradskog univerziteta (RCUB), čiji je prvi upravnik postao prof. Jozo Dujmović. RCUB je u to vreme u svakom pogledu bio mlađi brat RC ETF-a. Danas RCUB predstavlja vezu svih naših univerziteta i fakulteta sa svetom i u njemu rade mnogi naši diplomci, koji rade na velikim projektima pod rukovodstvom dr Zorana Jovanovića, profesora na Odseku za softversko inženjerstvo.

Računski centar ETF ima oko 100 računara i dostupan je svim studentima fakulteta 24h dnevno svih 365 dana u godini.

RC ETF razvio je Fakultetski Informacioni Sistem (FIS), najnoviji informacioni sistem za praćenje, administriranje i organizovanje nastave i nastavnih procesa na visokoškolskim ustanovama. Pored ovog projekta, RC ETF je izradio idejni projekat "Jedinstveni informacioni sistem u prosveti", Sistem za upravljanje dokumentima u Ministarstvu telekomunikacija i informatičkog društva Republike Srbije, Veb prezentaciju Ministarstva prosvete Republike Srbije, Aplikaciju za određivanje cena za Inženjersku komoru Srbije,... i mnoge druge. Mnogi studenti završnih godina i diplomci Odseka za SI učestvovali su na ovim projektima, pod rukovodstvom upravnika RC ETF, dr Boška Nikolića, profesora na Odseku za SI.