Edukacioni centar

Edukacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu stvoren je sa ciljem da pruži kontinuiranu stručnu obuku iz sfere savremenih računarskih tehnologija.

U okviru EC ETF deluje Cisco Networking Academy, autorizovana za obuku i sertifikvanje Cisco inženjera kao i Microsoft Training Centar u kojem se potrebe zaposlenih i studenata održavaju autorizovani Microsoft kursevi. EC ETF organizuje i originalne kurseve iz Linuxa i Web tehnologija koji su bazirani na ekspertskom znanju i iskustvu stučnjaka zaposlenih u Računskom centru ETF.

Uz sve kurseve polaznici dobijaju prateću literaturu i ostali propratni materijal. Polaznici imaju mogućnost da u sklopu kursa praktično probaju novostečena znanja u realnom okruženju. Većina kurseva je bazirana na intenzivnom radu (kursevi koji traju 2-4 časa dnevno, 3-5 puta nedeljno) sa praktičnim vežbanjem. Na kraju svakog termina organizuje se Q&A sesija sa polaznicima. Nakon završenog kursa i položenih testova, polaznici dobijaju zvanične sertifikate.

Studenti odseka za softversko inženjerstvo imaju popust za kurseve EC ETF.

Edukacioni Edukacioni