Inovacioni centar

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta je organizaciona jedinica naučno-istraživačke organizacije ICITME-BGD (Inovacioni centar za informacione tehnologije Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta - Beograd), u kojoj se na organizovan i sistematski način radi na primeni naučnih rezultata (sopstvenih i tuđih) i savremenih tehnologija, u cilju razvoja prototipova novih, inovativnih proizvoda ili procesa, za potrebe naručioca posla ili određenog tržišta.

Inovacioni centar ETF radi na razvoju i komercijalizaciji proizvoda (prototip hardvera, softver) ili procesa, ali i podsticaju i razvoju inovacija i preduzetništva.

Inovacioni

U okviru Inovacionog centra pokrenut je eksperimentalni program sa projektima na kojima rade studenti završnih godina i diplomci Elektrotehničkog fakulteta.

IC ETF je zvanično počeo sa radom 2004. godine, kada je Ministarstvo za nauku prihvatilo projekte i stipendiranje 17 prijavljenih kandidata.